TD Asset Care - för alla era EAM behov

TD Asset Care är en komplett 360°-lösning för alla era EAM-behov. Det är en komplett lösning för att göra förvaltning och underhåll av era fysiska tillgångar enkel och effektiv. TD Asset Care innehåller branschspecifika funktioner som förbättrar och lägger till standardunderhållsfunktionalitet. TD Asset Care kan driftas on-prem i era serverhallar, hybrid eller i molnet, allt beroende på vad ni har för behov.

Varför TD Asset Care?

TD Asset Care hjälper er att fokusera på planering och upprätthållandet av hög och effektiv produktion.

Ni kan lägga mer tid på produktion och mindre på underhåll.

TD Asset Care är en förstklassig Enterprise Asset Management-lösning med flera komponenter som innehåller specialanpassade funktioner och moduler för att förbättra och förenkla er verksamhet

  • En fullskalig Enterprise Asset Management (EAM) lösning som hjälper er att hantera och optimera era anläggningstillgångar genom hela deras livscykel
  • Asset Care erbjuder en integrerad plattform för att övervaka, underhålla och optimera era fysiska tillgångar, såsom utrustning, infrastruktur och anläggningar
  • Geografiska tjänster och funktioner
  • Industri- och branschanpassningar för bland annat Järnväg, Pendeltåg, Tunnelbana och fordonsunderhåll
  • Anpassad monitorering och dashboards
  • Total Digitals-applikationsförvaltning och support enligt ITILs standardprocesser
  • Livscykelhantering av hela applikationen
  • Vi erbjuder support och hjälp på ert lokala språk
Pilar

Geografiska tjänster och funktioner

Jordglob ikon

Geografisk data

Vi integrerar Asset Care med geografisk data för er anläggning. Geografisk data kan utgöra allt från positionsbestämd anläggnings- eller verksamhetsinformation till olika typer av bakgrundskartor och satellitbilder. Via kopplingen får ni tillgång till inte bara geografiska positioner utan även viktig attributdata som ger ytterligare information om platser och inventarier. En anläggning med bra geografisk data kan även virtualiseras och utgöra din verksamhets digitala tvilling.

Slalomräls ikon

Geografisk analys

Geografiska data används med fördel för att analysera mönster och samband, som exempelvis positionsförändringar, olika typer av ”hot spots”, alltså platser mad avvikande mönster eller anomalier. Tillgången på geografiska indata bestämmer vilka analyser som är möjliga, vi har exempel på hur man kan analysera förändringar på sub millimeternivå för olika tillämpningar.

Pin ikon

Geografiskt beslutsstöd

Integrationen med GIS möjliggör att ge visuell förståelse av komplex geografisk information genom presentation av kartor och diagram, vilket underlättar förståelsen av mönster och trender. Den geografiska datan kan även användas till att bedöma risker och sårbarheter i er anläggning.

Rälsar ikon

Laserdatabearbetning och automatisering

Ett område med växande antal tillämpningar är analys av laserdata eller LiDAR. Extrahering av positionsbestämd information ur laserdata ger oanade möjligheter inom anläggningsinformation såsom asset/inventariebestämning, 3D-modellering och indata för visualisering och digitala tvillingar. Vi är specialister på informationsförädling genom att automatisera laserbearbetningen för en effektiv process från rådata till färdig produkt.